Позвънете: 00359 898 61 69 29

Разширено търсене Търсене по карта Намалени оферти Нови оферти

Tърсене:

Търсене по карта:

Разходи при закупуване:

Ръководство на купувача:

Присъединете се:

Разходи при закупуване?

Начинът, по който се формират разходите по сделката

Разходи при закупуване на недвижим имот

I. Обявената цена на имота

Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която ние договаряме със собствениците на всички имоти от базата данни.

В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача допълнително в зависимост от конкретните условия по сделката.

Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар- това е желанието на собственика на имота и ние при необходимост ще Ви предупредим за това.

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:

 

  • посредническото възнаграждение по сделката (комисионна)
  • такса обслужване (събира се само за сделки, осъществявани без комисионна за купувача)
  • дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.

 

II. Посредническо комисионно възнаграждение (комисионна)

 

Купувачът на имот заплаща посредническо възнаграждение на нашата фирма, действаща в качеството си на професионален посредник при сделки с недвижими имоти.

 

Възнаграждението е в размер на 3% и се заплаща само при условие, че купувачът закупи желания недвижим имот с наше посредничество.

 

Купувачът не дължи възнаграждение, ако закупи имот сам или чрез друг посредник по недвижими имоти.

 

В размера на посредническото възнаграждение са включени:

 

 

  1. адвокатски хонорар за подготовката на нотариален акт и други необходими документи по сделката (клиентът има право да ползва и свой адвокат)
  2. осигуряването на нотариус (клиентът има право да посочи избран от него нотариус)
  3. консултация за състоянието на пазара и движението на цените за определен сегмент
  4. първоначална консултация във връзка с реда и условията за осъществяване на сделката
  5. консултация за изискуемите документи и Законовите изисквания за осъществяване на сделката
  6. осигуряване на най-добрите условия за получаване на кредити или покупка на лизинг, съобразени с конкретния клиент.  

 

За сделките, при които Попърти Маркет не начислява комисионна (посредническо възнаграждение), купувачът заплаща такса обслужване в размер на 300 EUR.

 

 

   Посредническото възнаграждение е дължимо при сключване на сделката.

       Ние организираме управлението на поръчката за своя сметка и финансираме със свои средства действията и мероприятията, свързани с търсенето на подходящ имот.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да се поемат от купувача. Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните договарят по между си и от компромисите, които правят.

 

Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

 

   Местен данък- 3%

 

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти този данък е в размер на 3% от цената описана в нотариалния и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

 

   Нотариална такса- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

 

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете калкулирате размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот- той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

 

   Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

 

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).

Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот, което е съществено задължение от нашата работа.

Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти.

Новини

Наем на имот:

Коли под наем:

Трансфери:

Информационен портал:

Каварна във видео:

Община Каварна:

Yandex.Metrica Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100